Projecten

Labrecycling ondersteunt diverse organisaties die o.a. projecten in Afrika opzetten en onderhouden. 

Andreas Manna Stichting

De Andreas Manna Stichting is een Nederlandse organisatie die op kleinschalige basis hulp verleent aan wees-, straat-, en zwerfkinderen in Afrika. Zij zet in de directe leefwereld van deze kinderen projecten op die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg voor deze kinderen het onderwijs, de gezondheidszorg, de landbouw en de drinkwatervoorziening.

In Kenia is een klein ziekenhuisje opgezet waar vanuit aids-voorlichting en aids-opvang en bestrijding van malaria worden geregeld. In deze kliniek kan een brede bevolkingsgroep voorzien worden in medische hulp. 

Er lopen nog meer projecten in Kenia en Ghana.

Stichting Opkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden. 

Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden.

Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin.

Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. 

Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.

www.opkikker.nl  Voor meer informatie